Politica de confidențialitate și informații despre protejarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental , prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Intelitech Group este înregistrată la Registrul Comerţului Botoșani, cu nr.  J07/64/2011 ,având Codul Unic de Înregistrare: RO28063092  și are sediul  în localitatea Botoșani str. Primaverii nr. 35,  Statutul comercial al Intelitech Group: Societate cu Răspundere Limitată - S.R.L..

În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, INTELITECH GROUP are obligația de a administra în conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe INTELITECH GROUP..ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de Comandă declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a INTELITECH GROUP., și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către INTELITECH GROUP., afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către INTELITECH GROUP., afiliatii și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmarire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către INTELITECH GROUP atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau străinătate.

 

Prin citirea prezentelor Termene și Conditii ati luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveti dreptul de a vă opune prelucrarii datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Intelitech Group S.R.L.,  Botoșani , str. Primăverii 35, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

- o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;

- sa interveniți asupra datelor transmise;

- să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;

- să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Astfel, INTELITECH GROUP poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. INTELITECH GROUP..ro nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul INTELITECH GROUP..ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastra de date. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

De asemenea, INTELITECH GROUP poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața produselor și serviciilor noastre, asiguratori.

De asemenea Intelitech Group este înregistrată conform cerintelor Legii 677/2001 și în vederea captării de imagini video prin sistemele private de supraveghere instalate la sediile / punctele de lucru ale companiei.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Politie, Instanțele judecătoresti și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.